Shopper marketing & Shoppercommunicatie

Shopper marketing & Shoppercommunicatie

Shopper marketing & Shoppercommunicatie

Shopper marketing is een strategische aanpak die zich richt zich op het beïnvloeden van het koopproces. Van aankoopintentie thuis tot het afrekenen aan de kassa. Logischerwijs vertrekken we bij shopper marketing niet zo zeer vanuit het merk, maar vooral vanuit shopper needs. We willen mensen een reden geven om te kopen.

Relevante shopper insights zijn dus erg belangrijk. Wat zijn de barrières en triggers om een product te kopen? Hoe kiest de shopper tussen de verschillende kanalen en retailformules? Welke touch points kunnen we gebruiken om de shopper te beïnvloeden tijdens het complete path to purchase? Instore, maar ook online en in de media.

Binnen shoppercommunicatie steken we onze creativiteit niet alleen in gave creatieve concepten. Ook met slimme boodschappen die tijdens de shopping trip meeveranderen met de mindstate van de shopper zorgen we dat shoppercommunicatie optimaal effectief is.

Shopper marketing en shoppercommunicatie verbindt merkfabrikanten en retailers. Hier ligt hun gemeenschappelijk doel: meer shoppers, die vaker kopen en meer besteden. ChannelUp werkt daarom graag samen met beide partijen: retail en merkfabrikanten.